Här kan du söka årets sommarjobb i Norrtälje kommun!

Nedan fyller du i personnummer, namn, adress samt kontaktinformation.

Du får sommarjobba hos oss om du:

  • Fyller 16 år samma år som du ansöker och inte hinner fylla 19 år innan sista arbetsdagen
  • Är folkbokförd i Norrtälje kommun

Har du några frågor är du välkommen att mejla sommarjobb@norrtalje.se

Information om lagring och behandling av personuppgifter:

Genom att ansöka om sommarjobb i Norrtälje kommun på denna sida godkänner du att de uppgifter du lämnar lagras och behandlas i det system som används för att hantera och administrera ansökningar till sommarjobb 2019. Du godkänner också att eventuellt kompletterande uppgifter du lämnar i efterhand gällande din ansökan lagras och behandlas i systemet.

Syftet med att lagra och behandla uppgifterna är att kunna sköta ansöknings- och tilldelningsprocessen av sommarjobb i Norrtälje kommun 2019. Uppgifterna behandlas enbart för detta ändamål och endast av den personal som arbetar med dessa saker.

Om du skulle erbjudas plats kommer en del av dina lagrade uppgifter överföras till din blivande arbetsgivare för att denne ska få information om vilka anställda de kommer att tilldelas samt ge dem möjlighet att kunna kontakta dig i frågor som gäller ditt sommarjobb.

Uppgifterna lagras i systemet så länge du har rätt att söka sommarjobb i Norrtälje kommun. När du inte längre har det så raderas de permanent.